Nasze realizacje

2023 / czerwiec

Cavallia Sp. z o.o

Inwestor: Cavallia Sp. z o.o

Kompleksowa remediacja historycznego zanieczyszczenia ziemi. Prace obejmowały wydobycie, transport i unieszkodliwienie odpadu o kodzie 17 05 03* w ilości 2 200 Mg.

2022 / wrzesień

Echo Investment

Generalny wykonawca: MATPOL

Odbiór i unieszkodliwienie około 3 000 Mg odpadu o kodzie 17 05 03* (ziemia zanieczyszczona metalami ciężkimi)

2022 / kwiecień

Uniwersytet Medyczny

Generalny wykonawca: BUDOPOL Poznań

Odbiór i unieszkodliwienie około 700 Mg odpadu o kodzie 17 05 03* (ziemia zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi)

2021 / listopad

Konimpex Invest

Generalny wykonawca: BUDOPOL Poznań

Odbiór i unieszkodliwienie około 700 Mg odpadu o kodzie 17 05 03*

2021 / maj

SKANSKA Property

Generalny wykonawca: SKANSKA S.A.

Odbiór i unieszkodliwienie odpadu o kodzie 17 05 03* w ilości 16 218 Mg

2020 / grudzień

Miasto Poznań

Generalny wykonawca: GLM Tramwaj Gülermak Agir Sanayi Inşaat Ve Taahhüt a.Ş. Gülermak Sp. z o.o. Mosty Łódź S.a. S.C.

Wydobycie, transport i unieszkodliwienie 61 700 Mg odpadu o kodzie 17 05 03*

2020 / październik

PGNiG S.A.

Kompleksowa remediacja historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie OC Bukowiec.
Prace polegały na: opracowaniu projektu remediacji, uzyskaniu decyzji RDOŚ, wydobyciu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadu o kodzie 17 05 03*, uzupełnienie powstałego wykopu, uzyskaniem pozytywnej opinii z RDOŚ uznającej remediacji za zakończoną.

2020 / kwiecień

Monday Development Sp. z o.o.

Kompleksowa remediacja historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
Umowa obejmowała: opracowanie projektu remediacji, uzyskanie decyzji RDOŚ, wydobycie, transport i unieszkodliwienie 26 000 Mg odpadu o kodzie 17 05 03*, uzyskanie pozytywnej opinii z RDOŚ uznającej remediację za zakończoną.

W razie pytań czy wątpliwości dotyczących usługi rekultywacji, zapraszamy do kontaktu

biuro @rekultywacja.com.pl

Witold Koliński - 600 936 341
Jakub Koliński - 660 438 930

G DE L EKO Jakub Koliński
ul. Elizy Orzeszkowej 14
60-778 Poznań

NIP: 781-171-79-07 REGON 300119418
BDO 000095102