Jesteśmy firmą specjalizującą się w obszarze ochrony i naprawy środowiska. Zajmujemy się szerokim spektrum działań, zaczynając od rekultywacji terenów zdegradowanych, poprzez remediację, a kończąc na unieszkodliwianiu odpadów. Nasza misja polega na poprawie jakości życia poprzez ochronę i odnawianie naszego naturalnego środowiska.

Rekultywacja terenu

W G DE L EKO, specjalizujemy się w procesie rekultywacji, który ma na celu przywrócenie terenów uszkodzonych działalnością człowieka do ich pierwotnego stanu. Skupiamy się przede wszystkim na rekultywacji gleb zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi, metalami ciężkimi, substancjami ropopochodnymi, fenolami czy pestycydami.

Remediacja

Jako część naszej kompleksowej oferty, świadczymy również usługi z zakresu remediacji. Proces ten polega na usuwaniu zanieczyszczeń z środowiska w celu przywrócenia jego zdrowia i stabilności. W ramach naszych działań remediacyjnych stosujemy różne techniki, takie jak płyty remediacyjne, które skutecznie izolują zanieczyszczenia i zapobiegają ich dalszemu rozprzestrzenianiu.

Utylizacja i unieszkodliwianie odpadów

Jednym z naszych kluczowych obszarów działania jest utylizacja i unieszkodliwianie odpadów. Prowadzimy odbiór i unieszkodliwianie różnych rodzajów odpadów, w tym skażonego gruntu i gruzu, a także tłucznia torowego zanieczyszczonego substancjami niebezpiecznymi.

Rekultywacja biologiczna

Innym istotnym elementem naszej oferty jest rekultywacja biologiczna. Ta metoda polega na przywróceniu naturalnej równowagi ekologicznej na zanieczyszczonych terenach za pomocą organizmów żywych – takich jak rośliny, bakterie czy grzyby. Działania te skupiają się na poprawie jakości gleby i zwiększeniu bioróżnorodności.

W kontekście terenów zanieczyszczonych substancjami szkodliwymi, wykorzystujemy mikroorganizmy do bioremediacji. Te niewielkie organizmy są zdolne do metabolizowania szkodliwych substancji, przekształcając je w produkty mniej szkodliwe lub całkowicie nieszkodliwe dla środowiska.

Wymiana gruntu

Często stosowaną przez nas techniką jest wymiana gruntu. Pozwala nam ona na skuteczne usunięcie zanieczyszczeń poprzez zastąpienie skażonej gleby czystą, zdrową ziemią.

Rekultywacja terenów poprzemysłowych

Posiadamy szczególną ekspertyzę w zakresie rekultywacji terenów poprzemysłowych. Pracujemy nad przekształceniem tych obszarów z zanieczyszczonych, nieużytkowanych terenów w zdrowe i funkcjonalne przestrzenie, które mogą znowu służyć społeczności.

Zajmujemy się kompleksową

rekultywacją gruntów

na terenie całego kraju:

wydobycie, transport

i unieszkodliwienie.

Zaufani partnerzy

Przez lata współpracy zdobyliśmy zaufanie wielu kluczowych podmiotów na rynku. Dostarczaliśmy nasze usługi dla takich firm jak Arcadis, Budimex, Skanska, Eco-Service, Nickel, ZRK, PROJPRZEM BUDOWNICTWO, McDonald’s i wielu innych. W każdym projekcie, który podejmujemy, stawiamy na indywidualne podejście do klienta i dostosowujemy nasze strategie do specyfiki danego terenu i rodzaju zanieczyszczenia.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz ekspertów w zakresie rekultywacji terenu, remediacji, utylizacji odpadów, czy innej usługi związanej z ochroną środowiska – G DE L EK jest do Twojej dyspozycji. Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają nam na skuteczne przeciwdziałanie negatywnym skutkom działalności człowieka na środowisko.

W razie pytań czy wątpliwości dotyczących usługi rekultywacji, zapraszamy do kontaktu

biuro @rekultywacja.com.pl

Witold Koliński - 600 936 341
Jakub Koliński - 660 438 930

G DE L EKO Jakub Koliński
ul. Elizy Orzeszkowej 14
60-778 Poznań

NIP: 781-171-79-07 REGON 300119418
BDO 000095102