Rekultywacja skażeń węglowodorami, fenolami i metalami ciężkimi.

Posiadamy zgodę na ostateczny proces odzysku o którym mowa w art. 27 .ust. 36 Ustawy o Odpadach z dnia 14.12.2012 ( Dz. U. z 2019. poz. 701 ze zm )

Referencje

Zaufali nam