O firmie

Firma została założona w 2001 roku kiedy to jako Agroimpuls rozpoczęto badania nad wykorzystaniem związków humusowych do stymulacji wzrostu roślin jak i do wiązania występujących w glebie pierwiastków o gęstości większej od 4,5 g/cm3,szerzej znanych jako metale ciężkie. Doprowadziły one do powstania ekologicznego akumulatora zanieczyszczeń Ekolator II posiadającego Unijny Znak Ekologiczny EEA (2001/688/EC).
W roku 2010 cały dorobek intelektualny przejęło nowo powstałe G de L EKO.

Specjalizujemy się w ekologicznych technologiach odnowy gruntów na terenie całego kraju, przede wszystkim grunty skażone węglowodorami, fenolami i metalami ciężkimi, przywracając je do standardu jakości grupy I umożliwiającej zabudowę i zurbanizowanie.

Odbiór i utylizacja odpadów jest prowadzona zgodnie z Pozwoleniem Zintegrowanym DSR-II-2.7222.9.2019 wydanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Oferujemy prace rozpoznawcze, kosztorysowe, projektowe i wykonawcze w tym rozbiórki istniejących obiektów, odbiór, zbieranie i odzysk grupy odpadów niebezpiecznych. Posiadamy własne płyty remediacyjne do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, prowadzimy prace odzysku w miejscu ich występowania ( in-situ ).

Posiadamy płyty bioremediacyjne umożliwiające odzysk 92 000 Mg rocznie zanieczyszczonych gruntów.

Jesteśmy wyłącznym producentem preparatu „Ekolator II” do rekultywacji gruntów skażonych chemicznie, a w szczególności zanieczyszczonych metalami ciężkimi i fenolami.